Daň z nabytí nemovitosti

Na první pohled se změnil snad pouze název.. daň z převodu nemovitosti se změnila na daň z nabytí nemovitosti.

Změna od roku 2016: 1.6.2016: Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující

Nezměnil se poplatník. Stále jím při běžných transakcích zůstává prodávající či převodce. Nezměnilo se ani to, že kupující je ručitelem. Co je tedy jinak?

Nově se převodce s nabyvatelem mohou ve smlouvě dohodnout, že daň z nabytí zaplatí nabyvatel. Pak už zaniká atribut ručení za daň.

Předmět daně se o něco rozšiřuje neboť dle nového občanského zákoníku a jeho pojetí nemovité věci se předmětem daně stává i úplatně nabyté právo stavby i jeho zaniknutí, dále nabytí nemovitosti do svěřenského fondu, nabytí stavby, jež je postavena na cizím pozemku a také získání nemovitosti vydržením.

Osvobozeny od daně zůstávají novostavby pokud k prvnímu převodu (nabytí) dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí. To se týká také nových bytů, které vzniknou nástavbou, přístavbou nebo úpravou.  A převodcem nemusí být, tak jako dříve developer. Osvobození od daně je nově také nabytí nemovitosti uživatelem po finančním leasingu, protože zde docházelo k dvojímu zdanění.

Základem pro daň, která je 4% se stává buď kupní cena neboli 75% z ní, popř. tzv. srovnávací daňová hodnota pro nemovitosti, které jsou podobné, tedy cena místně obvyklá. Tu určuje finanční úřad. Poplatník si může určit, kterou z nich si vybere. Vždy se bude počítat s 75% z níž se pak vypočítají 4%. V případě, že je však kupní cena o třetinu nižší než směrná hodnota nemovitosti, ze které vychází FÚ při stanovení srovnávací daňové hodnoty, pak se základ daně stanovuje podle FÚ a ceny obvyklé resp. Základ je 75% hodnoty z ceny obvyklé.

Pokud s tím poplatník nebude souhlasit, může si nechat vypracovat znalecký posudek, jehož cenu si může odečíst od základu daně a vypočítat daň z ocenění nemovitosti podle tohoto znaleckého posudku.

V případě, kdy se nabytí nemovitosti děje formou vydražení, z pozůstalosti nebo z insolvence, vkladu do obchodní korporace pak se stanovuje tzv. zvláštní cena, ze které se daň vypočte.

Daň se platí tak jako dosud tři měsíce od konce měsíce kdy došlo k zápisu vlastnictví či práva do veřejného seznamu – katastru. Výši daně vypočítá finanční úřad na základě daňového přiznání plátce. Ten pouze do přiznání vyplní náležitosti nemovitosti – jako velikost, druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci, aby FÚ mohl stanovit směrnou hodnotu. Plátce vypočte zálohu na daň ve výši 4% podle své nabývací ceny, kterou zaokrouhlí na celé koruny nahoru a tu zaplatí maximálně poslední den období ve kterém musí podat přiznání k dani FÚ. Pokud mu FÚ doměří vyšší daň pak ji musí zaplatit do 30 dní od doručí platebního výměru. Přílohy k přiznání již třeba notářsky ověřovat, ale stačí ji přiložit jako kopii.

V případě, že nemovitost nabydou společně do vlastnictví manželé, pak již není třeba, aby každý podával daňové přiznání, ale bude stačit, když podá jeden z nich a rovněž daň zaplatí. Pokud nezaplatí, ani jeden, pak FÚ může daň vymáhat po obou.

Další novinky v nemovitostech od nového roku 2014:

Realitní kancelář a nový občanský zákoník

Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku

Společenství vlastníků reality, majitel bytu práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku.

Pozemky a nový občanský zákoník

Jakým způsobem zasáhne nový občanský zákoník do pronájmu bytů?

Pronájem bytu a stavební úpravy podle nového občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Pacht, pronájem, jaký je rozdíl z hlediska nového občanského zákoníku?

Pronájem prostor sloužích k podnikání podle NOZ

 

 

Datum publikace: 5.1.2014

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality