Daň z nemovitosti pro rok 2013

Příští týden vyprší termín pro podání k dani z nemovitosti pro nové majitele realit (tedy těch, kteří v roce 2012 nemovitost koupili, získali darem nebo např. dědictvím). Pro majitele, kteří ještě nejsou zapsáni v katastru nemovitostí, i když Návrh na vklad byl podán do konce roku 2012 platí tříměsíční lhůta od konce měsíce ve kterém se zápis návrhu na vklad objeví v katastru.

Termín 31.1.2012 platí i pro majitele realit, u kterých se změnily okolnosti s vlastnictvím reality pro výpočet daně (kromě těch u nichž jedinou změnou byla změna místního koeficientu). Jde např o různé přístavby, změny velikosti ploch pozemku, domu apod. Těm stačí podatdílčí daňové přiznání.

Termín si můžete prodloužit o 5 pracovních dnů, tj. do 7.2.2013 pokud máte jistotu, že vaše přiznání bude v tento den na Finančním úřadě. Nicméně pro úplnost si nappřed zjistěte k jakému finančnímu úřadu patříte, neboť v loňském roce proběhly změny ve správcovství daní a vy můžete spadat pod jiný FÚ.

Za pozdní podání přiznání je výše sankce stanovena na 0,05%-5% z daně za každý den prodlevy a maximum 300.000 Kč a její výše se odvíjí od toho jak pozdě přiznání k dani podáte. Pokud je pokuta menší než 200 Kč, pak se nepředepisuje.

Těm kdo již daň přiznali v minulosti pošle FÚ složenku v květnu s tím, že do konce května je třeba daň zaplatit. Pokud bude dań z nemovitosti vyšší než 5000 Kč pak ji lze rozdělit na půl a druhou splátku uhradit do konce listopadu.

Výši své daně nejjednodušeji zjistíte tak, že vyplníte formulář na webu České daňové správy, který je provozovaný na subdoméně webu Ministerstva financí adisspr.mfcr.cz, klikněte na odkaz daň z nemovitosti a vyplňte formulář, který vám daň vypočte. Pokud máte elektronický podpis, můžete daň podat elektronicky, jinak musíte vyplnit papírové daňové přiznání a odevzdat na FÚ.

Pokud vlastníte více realit v jednom kraji pak se vaše podání zjednodušší. Více zde: Formální změny v daních z nemovitosti od 2013

Datum publikace: 24.1.2013

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality