Jak přejít z pronájmu do vlastní rezidenční reality

Pořídili jste si právě vlastní realitu k bydlení, do které se chcete nastěhovat a potřebujete se co nejdříve vyvázat z nájemního vztahu, protože stále ještě bydlíte v pronájmu? Nevíte, jak to zrealizovat, protože vaše nájemní smlouva ještě nekončí?

 

Nájemní vztah lze v takovém případě ukončit v podstatě dvěma způsoby. Buď dohodou anebo výpovědí, při které je ovšem nutné dodržet stanovenou výpovědní lhůtu. To, zda váš přesun z pronájmu do vlastní reality k bydlení proběhne bez problémů a nejlépe i bez sankcí ze strany vašeho dosavadního pronajímatele, závisí na stávajících podmínkách, které vyplývají z vaší dosavadní nájemní smlouvy. A také na tom, zda budete případně schopni se s majitelem pronajímané reality domluvit na nestandardním postupu ukončení pronájmu.

 

V první řadě si tedy ještě jednou pečlivě prostudujte vaši stávající nájemní smlouvu. Za jak dlouho vám nájem vyprší, jak dlouhá je výpovědní doba, jaké jsou sankce a penále za předčasné ukončení nájemního vztahu.

 

Nájemní smlouvy se zpravidla uzavírají na dobu určitou, v délce trvání jednoho roku  s výpovědní dobou dvou až tří měsíců. Kromě výpovědní doby většinou smlouva ošetřuje i sankce a penále za předčasné ukončení.

 

Jak postupovat v případě, že je váš nájemní vztah teprve v polovině a potřebujete se přestěhovat do vlastní reality ihned?

 

1. Zkuste se s pronajímatelem dohodnout na předčasném ukončení nájemní smlouvy bez sankcí.

Pokud je pronajímatelem nějaká větší firma, s takovou dohodou spíše počítat nelze. Pokud je vlastníkem pronajímané reality soukromá osoba, záleží hodně na vašem vzájemném vztahu a také na situaci, v jaké se nachází pronajímatel. V současné době převyšuje nabídka pronájmů poptávku. To znamená, že pronajímatel se vaším odchodem nejspíš ocitne v dosti nepříjemné situaci...

 

2. Zkuste za sebe najít náhradu.

Někoho, kdo na sebe se souhlasem pronajímatele „převezme“ vaši nájemní smlouvu. Asi to nebude jednoduché. Pokud o někom, kdo shání pronájem víte, můžete mu nabídnout za převzetí vaší smlouvy výhodu v podobě příspěvku na nájemné. Co tím myslíme? Záleží na tom, jak moc je vypršení vaší nájemní smlouvy vzdálené a na výši sankcí za předčasné ukončení nájmu. Spočítejte si, kolik byste mohli novému nájemníkovi na nájemné přispět tak, aby byl tento příspěvek pro vás finančně výhodnější, než sankce za předčasné ukončení nájmu.

 

3. Smlouvu můžete ukončit, pokud pronajímatel neplní řádně povinnosti vyplývající mu ze smlouvy.

Pokud se nestará o údržbu a opravy, které nese ze zákona nebo podle smlouvy a nereaguje ani na vaše upozornění na tyto závady. Pokud budete končit nájem z tohoto důvodu, je důležité, abyste pro případ soudního sporu měli vše řádně zdokumentované, tzn. všechny vaše výzvy a reklamace.

 

 

Další nepříjemná situace, která může nastat při přechodu z pronájmu do vlastní reality k bydlení je ta, že nájemní smlouva končí a vy ještě nemáte svoji realitu k bydlení, do které se můžete přestěhovat. Ideální řešení je zůstat nadále v pronájmu a zajistit si podmínky pro jeho snadné skončení.

 

1. Domluvte si kratší výpovědní dobu.

Pro další období se s pronajímatelem dohodněte na nájemní smlouvě s kratší výpovědní dobou, např. 1 měsíce. Pokud vám končí nájemní smlouva uzavřená na období jednoho roku, pak to zřejmě nebude problém. Nevýhodou je, že krátká výpovědní lhůta se týká i výpovědi nájmu ze strany pronajímatele. Musíte počítat s tím, že si majitel reality bude průběžně hledat nového nájemníka a jakmile ho najde, nájemní smlouvu vám ukončí.

 

2. Uzavřete nájemní smlouvu na dobu určitou na kratší období.

Pokud bude pronajímatel souhlasit, novou nájemní smlouvu uzavřete na dobu určitou a na kratší nájemní období, např. půl roku. Pokud byla předcházející nájemní smlouva uzavřena na období jednoho roku, zřejmě to nebude problém.

 

 

Pokud u vás ani jedna z uvedených možností z nějakého důvodu nepřichází v úvahu, pak vám nezbude, než stávající nájemní smlouvu ukončit a snažit se docílit co nejnižších sankcí. 

 

V každém případě dbejte na to, abyste vše, co si s pronajímatelem dohodnete, měli písemně potvrzené.

Datum publikace: 10.2.2011

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality