Novinky 2013 z katastru nemovitostí

 

Od ledna 2013 došlo ke změnám v katastrálním zákoně, které významně ovlivní obchod s realitami. Zákon bylo třeba uzpůsobit změnám v občanském zákoníku a zároveň nahradit dva dosud platné předpisy: zákon o katastru nemovitostí a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Změny by měly do obchodů s realitami vnést jednoduchost a jistotu.

Hlavní změnou oproti předchozímu stavu je, že katastrální úřad musí při každém zápisu ověřit, zda listiny, podle nichž má být vklad do katastru nemovitostí proveden navazují na dosavadní zápisy, které katastr vedl.

Zásada nezpochybnitelnosti údajů, znamená, že co je napsané v katastru to platí. Zabrání se tak zpochybňování zápisů, duplicitním zápisům vlastnictví na listu vlastnictví a soudním tahanicím o vlastnictví reality. Zde bude platit tzv. materiální publicita, tzn. zápis v katastru bude mít přednost před skutečností. Nebudou tak možné případy, kdy katastr provede vklad vlastnictví na základě listiny, která již neodpovídá stavu v katastru nemovitostí a nebude tedy tak jednoduché „ukrást“ realitu nebo o ni někoho podvodem připravit.

Jak má vypadat nově návrh na vklad viz zde: Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 2013 mění

Zamítnutí vkladu a s tím související žaloba na určení vlastnického práva k realitě. Rozhodnutí o vkladu/zamítnutí se doručuje všem účastníkům řízení. Podle správního řádu proti němu není možný žádný opravný prostředek. Nyní můžete podat žalobu pouze podle Občanského soudního řádu a to ve lhůtě do 30 dní. Katastrální úřad musí počkat na uplynutí lhůty než bude pokračovat v následných řízeních o vkladu. Pokud podáte žalobu, katastrální úřad pak musí přerušit řízení do doby než je o žalobě pravomocně rozhodnuto.

Nové je také zrovnoprávnění listinných podání s elektronickými.Ve sbírce listin tak budou údaje uchovány tak jak budou předloženy.

Nebude však možné podávat neúplná podání návrhu na vklad (tedy bez listiny na jejímž základě má být proveden vklad do katastru), k těm nesmí katastrální úřad přihlížet.

Z katastru nemovitostí bude také možné vyčíst údaje, které tam dříve nebyly a které se budou zapisovat.

Kromě vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene a zástavního nebo budoucího zástavního práva, přibude ještě 15 dalších práv, které je možné uvádět podle Občanského zákoníku, který začne platit v roce 2014. Např. jde o právo nezbytné cesty, právo na výměnek, správa svěřeneckého fondu, výhrada lepšího kupce, koupě na zkoušku, právo na nájem..viz: Práva v katastru nemovitostí,  novinkou je rovněž typ poznámky - zápisu o spornosti, tedy pokud byla podána žaloba ohledně určení majitele reality, kdy je tedy sporné vlastnictví předmětné reality.

Datum publikace: 15.1.2013

Více článků z kategorie Reality - koupěPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality