Podmínky využívání služeb serveru Reality.name

 

1. Reality.name je inzertní server provozovaný firmou Quonia, s.r.o IČO 255 19 131 dále jen Provozovatel.

 

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů v oblasti realit, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda výdělečnou a podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Reality, nabídky a poptávky lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom objektu, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Ani nesmí zveřejňovat obecnou poptávku typu hledám byt ke koupi či k pronájmu v Brně. Lze Inzerovat konkrétní poptávku typu: Pro klienta hledám byt v lokalitě, té a té apod. s konkrétními parametry. Podvodné a klamavé chování a  jednání bude znamenat ukončení jakékoli inzerce i do budoucna na serveru Reality.name. Nelze inzerovat své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. Reality.name není a nebude katalog či seznam zboží, společnostem a firmám jsou primárně určeny odkazy Google Adwords a Sklik.

 

Na inzertním serveru Reality.name je zakázána inzerce:

(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

www stránky a loga společnosti a firmy, nadměrné množství uvozovek, velkých písmen za sebou, hvězdiček, vykřičníků, opakování slov a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;

 

Práce v realitách:

Zdarma inzerovat je zakázaný Multilevel marketing (MLM) a provizní systémy;

emailingu a jiných bezpracných výdělků, práce z domova,  prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;

 

Je zakázáno zveřejňovat a inzerovat:

- opakované inzerce stále stejného nového zboží;

- neomezeného množství zboží;

- zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);

- padělků, kopií, napodobenin;

- dokladů a technických a jiných průkazů k nemovitostem;

- výkupy nemovitostí; půjčky na nemovitosti a se zástavou nemovitosti

  půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;

 

Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje

- název firmy a předmět její činnosti

- minimální požadavky na žadatele

- předmět nabízené práce     

Na serveru je dále zakázáno inzerovat inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

 

3. Většina služeb Reality.name je uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Práce a Další služby a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Reality.name - například topování inzerátu pomocí sms.

 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Reality.name nebo dobrými mravy.

 

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Reality.name.

 

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 50.

 

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

 

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Reality.name ani za způsob jakým služby Reality.name využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

 

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služebReality.name. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Reality.name nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Reality.name věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Reality.name mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

 

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

 

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Reality.name nabízí.

 

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

 

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality