Příspěvek na bydlení 2013

Příspěvek na bydlení se vyplácí v případě, že majitel reality nebo nájemce bytu, který má v bytě trvalý pobyt má náklady na bydlení přesahující částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy koeficient 0,35), a současně součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Příjem je ověřován za předchozí kalendářní čtvrtletí a za příjem se berou rovněž rodičovské příspěvky a příspěvky na děti.

Výše příspěvku se odvíjí od průměrných nákladů na bydlení za předchozí čtvrtletí.

Co tvoří náklady na bydlení u pronájmu bytu?

-       nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Dále náklady za energie, vodné, stočné, odpady, vytápění.

Co to jsou normativní náklady na bydlení?

Jsou určeny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro byty k pronájmu částky nájemného podle zákona o nájemném a pro družstevní byty a byty soukromníků obdobné náklady. Plus ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na vhodné velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro:

1.bydlení v bytech užívaných na základě pronájmu bytu

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně
Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha nad 100 tis.
obyvatel
50 000 - 99 999
obyvatel
10 000 - 49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
1 7 489 5 964 5 687 4 858 4 665
2 10 750 8 663 8 284 7 150 6 886
3 14 637 11 908 11 412 9 929 9 584
4 a více 18 307 15 017 14 419 12 631 12    14

2. pro družstevní byty a byty soukromníků

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 - 99 999
obyvatel

10 000 - 49 999
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

4 396

4 396

4 396

4 396

4 396

2

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

3

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

4 a více

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

 

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Příspěvek na bydlení je časově omezen na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.

 Kalkulačku pro výpočet najdete zde: kalkulacka.eu

Další k tématu zde: příspěvek a dávky na bydlení 2013

Datum publikace: 3.1.2013

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality