Pronájem realit k bydlení – stanovení ceny

Stanovit správnou cenu za pronájem reality k bydlení není jednoduché. Pronájem reality je obchod jako každý jiný a realitní trh nelze přelstít. Pokud nastavíte nájemné příliš vysoko, riskujete, že se vám realitu nepodaří pronajmout. Pak budete čekat, dokud se neobjeví nájemce, který požadovanou částku bude ochoten zaplatit. Mezitím vám realita nejen nevydělává, ale nejspíš každý měsíc i ztrácíte. Z tohoto pohledu se pak může vyplatit realitu pronajmout levněji a dlouhodobě. Jakou cenovou strategii zvolíte a jak vysokou částku budete za pronájem nakonec požadovat, však záleží jen na vás.  

 

Výše nájmů byla pro některé realitní objekty k bydlení doposud regulována státem. Způsob určení maximální výše nájemného z takových bytů a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby) a způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem a nájemcem stanovovala vyhláška č. 176/1993 Sb. (zrušena v r. 2002).  Po čtyřletém období deregulace (zákon č. 107/2006 Sb., o zvyšování regulovaného nájemného), která začala v roce 2007, bude od roku 2011 (v některých případech od r. 2013) výše nájemného i u realit s doposud regulovaným nájmem záviset pouze na dohodě mezi pronajímatelem a nájemníkem.

 

V každém případě je však nutné řídit se ustanovením § 686 Občanského zákoníku, který říká, že nájemní smlouva musí obsahovat kromě jiného také způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

 

Zákon tedy jasně rozlišuje mezi nájemným a mezi úhradami za plnění spojená s užíváním reality k bydlení. Při stanovení ceny za pronájem proto velmi doporučujeme, aby tyto dvě položky byly stanoveny každá zvlášť.

 

Ze zkušeností můžeme vřele doporučit podrobný výpis jednotlivých položek nájemních nákladů. Tím, že zprůhledníte způsob stanovení ceny za pronájem, nejen usnadníte konečné vyúčtování (např. za odběr el. energie a plynu), ale s velkou pravděpodobností také pozitivně ovlivníte váš vztah s nájemcem. Nájemce si spíše uvědomí, kolik peněz za co platí a jaký je váš skutečný zisk z pronájmu.

 

Cenu za pronájem reality tedy doporučujeme nestanovovat paušálně, ale podrobně rozepsat jednotlivé položky.

 

Příklad takového rozpisu:

 

Celková cena za pronájem bytu činí ........... Kč měsíčně, včetně záloh na dodávky a spotřebu elektrické energie a plynu, dle uvedeného rozpisu.

 

A.  Nájemné:

 

-                     u obytných místností o celkové ploše 60 m2…………………Kč

-                     u vedlejších místností o celkové ploše 12 m2 ………………..Kč

-                     sazba za základní provozní zařízení bytu……………………..Kč

-                     sazby za ostatní zařízení a vybavení bytu……………………..Kč 

            ( balkon o výměře 6 m2……Kč, pračka …. ..Kč, myčka ……Kč)

 

-                     celkem…………………………………………………………Kč

 

B.  Příspěvek do fondu oprav    ……………………………............. Kč

 

C. Služby:

 

-         úklid společných prostor ………………………................…...Kč

-         osvětlení společných prostor ……………….........……………Kč

-         výtah ………………………………….............................…….Kč

-         odvoz odpadu…………………………...……………………..Kč

-         vodné/stočné ……………......................………………………Kč

-         televizní signál ...………………………………………………Kč

-        další položky z předpisu společenství vlastníků……..…………Kč

 

-        celkem……………………………………………………......... Kč

 

D. Spotřeba el.energií a plynu bude účtována formou záloh a vyúčtování proběhne na  konci účetního období. Měsíční zálohy činí ……………………..Kč

 

Datum publikace: 10.2.2011

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality