Pronájem realit k bydlení ve vlastnictví bytového družstva

Hlavní specifika

 

Pronájem družstevní reality k bydlení má svá specifika. Pronajímatel není v takovýchto případech vlastníkem reality, nýbrž nájemcem. Je členem družstva a vlastníkem podílu na družstvu a s družstvem má uzavřenu nájemní smlouvu.

 

Z toho vyplývá, že pokud chce nájemce takovou realitu k bydlení (byt) pronajmout, nemůže se zájemce uzavřít nájemní smlouvu. V takovém případě se uzavírá podnájemní smlouva (podle § 719 Občanského zákoníku). Podnájemní smlouva se řídí Občanským zákoníkem a stanovami konkrétního bytového družstva.

 

Základní podmínkou pro uzavření podnájemní smlouvy je písemný souhlas pronajímatele reality, tedy družstva. Pokud tato podmínka není splněna, je smlouva o podnájmu neplatná! Obecný souhlas pronajímatele (družstva) s podnájmem může být buď zakotven již v samotné nájemní smlouvě anebo může být udělen kdykoliv později („souhlas s podnájmem na určitou dobu“, „souhlas s konkrétním podnájemcem“)

 

 

Rozdíly mezi smlouvou nájemní a smlouvou podnájemní

 

Podnájemní smlouvu řeší, stejně jako smlouvu nájemní, Občanský zákoník, avšak oproti smlouvě nájemní velmi stručně.

 

Základní charakteristika podnájemní smlouvy je ta, že mezi pronajímatelem (družstvem) a podnájemcem nevzniká žádný vztah. Veškerá práva a povinnosti podnájemníka vznikají vůči nájemci (družstevníkovi), který pak např. nese zodpovědnost za chování podnájemce.

 

Nájemní smlouva ze zákona chrání uživatele reality k bydlení mnohem více než smlouva podnájemní.

 

To je nejvíce patrné u možnosti ukončení smlouvy. Na rozdíl od nájemní smlouvy, v případě smlouvy o podnájmu zákon stanoví pouze lhůty pro vypovězení smlouvy, avšak vypovědět ji lze i bez uvedení důvodů.

 

Bez ohledu na to, byl-li podnájem sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou, pokud zanikne nájem, automaticky ke stejnému datu skončí také podnájem. 

 

Jak již bylo řečeno, podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu, pokud ovšem není ve smlouvě ujednáno něco jiného! Důvody k výpovědi lze do smlouvy uvést, a to výčtem. Při výpovědi je v takovém případě směrodatná smlouva.

 

Smlouvou o podnájmu lze stanovit různé další podmínky podnájmu, tento druh smlouvy je oproti smlouvě nájemní mnohem flexibilnější. Smlouvou o podnájmu lze ujednat téměř cokoli, co ovšem nebude v rozporu se zákonem nebo stanovami družstva. 

 

 

 

Datum publikace: 6.2.2011

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality