Reality - pronájem

 • Pravidla u pronájmu bytu: Co platí nájemník? -     Téměř 1,4 milionu domácností v ČR má uzavřenu nájemní smlouvu a musí tedy řešit, jaké opravy a údržby jdou na účet pronajímatele a jaké na účet nájemce.   Podle nového občanského zákoníku (NOZ), který platí už od ledna 2014, běžnou údržbu a drobné...
 • Jakým způsobem zasáhne nový občanský zákoník do pronájmu bytů? - Od ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník (OZ), který ovlivní mimo jiné také oblast pronájmů. V následujících řádcích se dočtete, kterých oblastí nájemního vztahu se změna OZ týká. Smlouva o pronájmu bytu - náležitosti Podle nového ustanovení OZ již není...
 • Pronájem prostor sloužích k podnikání podle NOZ -   Hlavní změny, které přinese NOZ od ledna 2014 V první řadě je třeba říci, že nový zákoník začne platit i pro smlouvy uzavřené před tímto datem, kromě okolností vzniku pronájmu nebytových prostor, dohodnutých práv a povinností, které z pronájmu plynou a které...
 • Pacht, pronájem, jaký je rozdíl z hlediska nového občanského zákoníku? -   V čem se liší pacht od klasického nájmu věci či pronájmu? Hlavní rozdíl je v tom, že spolu s pronájmem věci má nájemce rovněž možnost získávat z pronajaté věci výnosy. Tedy, že zároveň s jejím užíváním, může mít z tohoto pronájmu zisk..tedy např....
 • Pronájem bytu a stavební úpravy podle nového občanského zákoníku - Těmto záležitostem se věnuje nový občanský zákoník poměrně konkrétně s vcelku logickými právy a povinnostmi jak na straně nájemníka tak pronajímatele.   V první řadě je při opravách více chráněn nájemce bytu. Za prvé musí s opravami souhlasit. Pronajímatel mu...
 • Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku - Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku Výpověď z pronájmu bytu je v novém občanském zákoníku velmi podrobně vymezena s patřičnou ochranou nájemce s rozšířením práv pro pronajímatele. Pronajímatel nemůže pomocí smlouvy o pronájmu bytu omezovat...
 • Energetický štítek - Oficiálně: Průkaz energetické náročnosti reality, budovy, nemovitosti. Obsahem je protokol, který udává jak je realita energeticky náročná, udává se i s grafickým vyobrazením. Udává se ve třídách A-G. V protokolu se hodnotí: Kvalita stavebních konstrukcí ve vztahu k...
 • Byty, penziony, hotely pro seniory a postižené - varování od ombudsmana - V současné době vzniká mnoho nových bytů k pronájmu pro seniory a zdravotně postižené. Současná zařízení a bydlení buď kapacitně nepostačují, nebo se ruší a reorganizují. Toho využívají soukromí developeři, často napojení na lokální samosprávu. Budují se nové...
 • Pronájem reality k bydlení a otázka trvalého pobytu - V dnešní době spousta lidí opouští své původní domovy a stěhuje se do větších měst, zejména za prací. Poměrně značná část z nich bydlí v pronájmech a pokud zde zůstávají déle, různé okolnosti si samozřejmě žádají, aby si v místě svého nového působiště...
 • Pronájem realit k bydlení – stanovení ceny - Stanovit správnou cenu za pronájem reality k bydlení není jednoduché. Pronájem reality je obchod jako každý jiný a realitní trh nelze přelstít. Pokud nastavíte nájemné příliš vysoko, riskujete, že se vám realitu nepodaří pronajmout. Pak budete čekat, dokud se neobjeví...
 • Pronájem reality k bydlení: Kdy je vhodné vyjednávat s vlastníkem o výši nájemného - Většina lidí u nás není zvyklá vyjednávat o cenách všeobecně a o cenách pronájmů realit k bydlení už vůbec ne. Nájemci často vidí v pronajímateli jednak autoritu, jednak člověka, který je oproti nim ve výhodě. Obávají se, že když vyjádří svůj nesouhlas s cenou, o...
 • Výhody a nevýhody spolubydlení v pronájmu - Rozhodnutí, zda žít v pronajaté realitě k bydlení sám nebo ještě s někým, je čistě osobní záležitostí a každý jej musí učinit sám za sebe. Je to otázka priorit a možností. Obě varianty mají svá pro i proti a na tomto místě vám předkládáme některá...
 • Jak správně hledat pronájem reality k bydlení? - Najít tu pravou realitu k bydlení, ať už se jedná „pouze“ o byt, nemusí být vůbec jednoduché. Na následujících řádcích vám přinášíme několik praktických rad, jak se na hledání vhodného pronájmu připravit a jak jej realizovat tak, aby vaše snažení bylo co...
 • Jak přejít z pronájmu do vlastní rezidenční reality - Pořídili jste si právě vlastní realitu k bydlení, do které se chcete nastěhovat a potřebujete se co nejdříve vyvázat z nájemního vztahu, protože stále ještě bydlíte v pronájmu? Nevíte, jak to zrealizovat, protože vaše nájemní smlouva ještě nekončí?   Nájemní...
 • Jak si správně stanovit rozpočet na pronájem reality k bydlení - Před tím, než si pronajmete realitu k bydlení, byste měli dobře znát svoji finanční situaci, co si můžete dovolit. Je nutno porovnat přesné měsíční příjmy se všemi měsíčními výdaji. Jedině tak zjistíte, jak na tom doopravdy jste. Pokud částku, kterou jste ochotni dát...
 • Úpravy, údržba a opravy poruch v pronajatých rezidenčních realitách - Základní povinnosti spojené s úpravami, údržbou a opravami v pronajatých rezidenčních realitách upravuje Občanský zákoník (zejména § 687, § 694, § 695) a Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník (§5, §6).     Stav reality k bydlení...
 • Provozování živnosti v realitě pronajaté za účelem bydlení - Určitá část živnostníků, kteří bydlí v pronájmech, potřebuje v pronajaté realitě podnikat. Týká se to profesí, při kterých je podnikatelská činnost vykonávána z domu. Typickými příklady jsou účetní, překladatelé apod. Někteří pronajímatelé se pak domáhají na...
 • Pronájem rezidenčních realit - nárok na bytovou náhradu při výpovědi - Pokud jste pronajali svoji realitu k bydlení a následně jste se rozhodli dát svému nájemci výpověď, ověřte si nejprve, zda nejste ze zákona povinni zajistit nájemci bytovou náhradu.    Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není povinen pronajatou realitu vyklidit a...
 • Pronájem rezidenční reality – co by si měl nájemce ohlídat - Každý se alespoň jednou za život ocitne v situaci, kdy se z nějakého důvodu potřebuje přestěhovat, pořídit si nové bydlení. Mnozí dají přednost pronájmu před koupí. Následující řádky jsou určeny těm, kteří se rozhodli pronajmout si jakýkoli realitní objekt...
 • Pronájem realit k bydlení ve vlastnictví bytového družstva - Hlavní specifika   Pronájem družstevní reality k bydlení má svá specifika. Pronajímatel není v takovýchto případech vlastníkem reality, nýbrž nájemcem. Je členem družstva a vlastníkem podílu na družstvu a s družstvem má uzavřenu nájemní smlouvu.   Z toho...
 • Pronájem nebo prodej reality k bydlení – co je lepší? - Disponujete realitou k bydlení, kterou nevyužijete pro své potřeby a zvažujete, zda ji prodat či pronajmout (třeba i s možností pozdějšího prodeje)? Univerzální odpověď na to,zda je výhodnější realitu k bydlení prodat či pronajmout, neexistuje. Vždy záleží jednak na...
 • Nejčastější problémy při pronájmu realit k bydlení. -   Jak pronajímatelé realit k bydlení tak jejich nájemci se mnohdy potýkají s problémy, které pramení z toho, že druhá strana neplní svoje povinnosti. Zanedbávání povinností ztrpčuje druhé straně život a proto je potřeba tyto problémy řešit.     Co nejčastěji...
 • Jak úspěšně pronajímat reality a byty? - Tak jako v každém jiném byznysu existují ti úspěšní a ti méně úspěšní, také na poli realit určených k bydlení existují úspěšní pronajímatelé a ti méně úspěšní. Těm úspěšným trvá jejich „sezóna“ dvanáct měsíců v roce a těm méně úspěšným třeba...
 • Výpověď z nájmu rezidenční reality - Při pronájmu rezidenční reality jde o smluvní vztah, který se řídí především smlouvou sepsanou za tímto účelem, a tudíž i v případě výpovědi pronájmu jsou podmínky, které byly ve smlouvě ujednány závazné. Proto by již při sepisování nájemní smlouvy (příp....
 • Regulovaný nájem bytů pomalu končí. Co tržní pronájem? Je ze strany nájemců důvod k obavám ? - Co deregulaci nájemného provázelo?   Výše nájmů v některých realitních objektech k bydlení byla doposud regulována státem. Způsob určení maximální výše nájemného z takových bytů a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby) a způsob sjednávání a...
 • Pronájem rezidenčních realit a bytů – smlouva o nájmu - Pronájem jakékoli rezidenční reality je právním vztahem, který vzniká v první řadě na základě uzavření nájemní smlouvy. Není důležité, zda vám nájemní smlouvu sepíše právník, či zda si ji připravíte sami. V každém případě však musí nájemní smlouva splňovat...
 • Pronájem rezidenční reality – manuál pro pronajímatele - Rozhodli jste se pronajímat svoji realitu k bydlení? Provedeme vás krok za krokem tím, co vás čeká, co vše musíte připravit a co si ohlídat ještě před tím, než podepíšete smlouvu s nějakým nájemcem.   Příprava reality. Dříve než začnete realitu nabízet, měli...
 • Proč je nyní pronájem rezidenční reality výhodnější než koupě - Bydlení ve vlastním u nás patřilo a stále patří mezi nejoblíbenější. Pořídit si vlastní realitu k bydlení, kterou navíc jednou zdědí potomci, se zdá na první pohled výhodnější, než bydlet v pronájmu a každý měsíc platit nájemné pronajímateli. Tuto tezi...
 • Než si pronajmete rezidenční realitu aneb 2x měř a jednou řež. - Vybrat si k pronájmu tu správnou rezidenční realitu je velmi důležité, neboť se na nějaký čas stane vašim domovem. A domov je místo, kde bychom se měli cítit dobře. Přitom jej netvoří jen lidé, se kterými žijeme, ale také prostředí.   Do shánění vhodné reality...
 • Jaký je rozdíl mezi nájmem, podnájmem a pronájmem reality? - Pro zájemce o bydlení v pronájmu je důležité, aby pochopili hlavní rozdíly mezi těmito pojmy. Tyto rozdíly jsou velkou měrou dány vztahem osoby, která realitu k bydlení pronajímá, k této pronajímané realitě. Od tohoto vztahu se následně odvíjí zejména práva nájemníka...
 • Co vás čeká, pokud si chcete pronajmout reality k bydlení - Rozhodli jste se, že svoji momentální bytovou potřebu vyřešíte pronájmem bytu či jiné nemovitosti? V několika bodech vás provedeme celým procesem pronájmu reality,  krok za krokem.   Určete si měsíční rozpočet na pronájem. Zvažte, kolik peněz si můžete dovolit a...


Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality