Rady chcete-li koupit pozemek na rodinný dům či jiné bydlení

V tomto článku radíme zájemcům o koupi či pronájem pozemku. Týká se hlavně těch, kteří hledají pozemek pro výstavbu rodinného domu či jiného rezidenčního bydlení.

 

Při výběru takového pozemku je potřeba ujasnit si v prvé řadě cíle a pak se podrobně zaměřit na následující aspekty:

 

* velikost pozemku

* lokalitu

* parametry pozemku

* územně plánovací informace

 

Ujasněte si cíle

 

Než začnete vůbec hledat, měli byste mít jasno v tom, co hledáte.

 

* Jak daleko od civilizace chcete bydlet?

* jak frekventované místo by se mělo jednat? Zde je třeba uvážit míru hlučnosti.

* Jaká by měla být dopravní dostupnost?

* Jaká by měla být občanská vybavenost?

* Jaká by měla být cena pozemku?

 

 

Velikost pozemku

 

Pro řadový rodinný dům se hodí pozemek o výměře 250 – 300 m?, kdy šířka parcely by měla být 

alespoň 6 – 8 metrů.

 

Pro samostatně stojící rodinný dům se hodí pozemek o výměře zhruba 500 m?, parcela by měla být široká min. 15 – 17metrů.

 

Pro vilu nebo jiné větší stavení je vhodný pozemek o 1000 m?.

 

 

Průzkum a výběr lokality

 

Pokud jste našli pozemek, který se vám líbí, doporučujeme, abyste si ho prohlédli na několikrát, v různé době – ve dne, v noci, za slunného i deštivého počasí, ideálně v každé roční době.

 

Zjistěte si důležité informace o lokalitě, které budou ovlivňovat kvalitu vašeho bydlení, ale také cenu pozemku a jeho atraktivitu jak při koupi, tak do budoucna.

 

* Jaká je kvalita půdy? Není v ní nadbytek podzemní vody či radonu?

* Nejedná se o záplavovou zónu? Pozemky, které jsou v oblasti častých povodní nemají ze stavebního hlediska velký význam. Na internetu existují povodňové mapy, z nich můžete tyto informace získat.

* Jaký je územní plán dané lokality? Bude se zde dále stavět? Pokud ano, tak co?

* Jak se bude okolí pozemku rozvíjet?

* Nenachází se v okolí trafostanice, zdroje záření apod.? Neplánuje se jejich umístění zde?

 

 

Parametry pozemku

 

* Jsou na pozemku nebo v jeho blízkosti vedeny inženýrské sítě?

* Bude možné se k pozemku dostat za sněhu, deště?

* Jak to bude se sluncem? Je pozemek slunečný? Jaký je terén – na jakou stranu je orientován svah? Bude možné orientovat hlavní stranu stavby jižním směrem? Nebude dům zastiňovat zahradu?

* Jak to bude s teplotami? Leží pozemek na kopci, v údolí? V jaké nadmořské výšce? Je pozemek větrný? Jsou zde časté mlhy?

* Jak to bude s vlhkostí? Nehrozí vlhkost či podmáčení od blízké vodní plochy či vegetace ( váže vodu)?

 

 

Prověřte si pozemek na úřadech

 

Seznamte se s veškerou dostupnou úřední dokumentací, která se k pozemku vztahuje. Zajistěte si a prověřte:

 

* list vlastnictví,

* územní plán, regulační plán,

* územně plánovací informace,

* informace o případných ochranných pásmech,

* věcná břemena inženýrských sítí a jejich vedení.

 

Na katastrálním úřadě si vyžádejte list vlastnictví. Ověřte si, kdo je vlastníkem a zda na pozemku neváznou zástavy, věcná břemena nebo jiná práva a omezení. Ověřte si také, kdo je vlastníkem přístupové cesty.

 

Co lze na pozemku stavět se dozvíte na obecním úřadě. Tam si nechte předložit k nahlédnutí územní plán, případně regulační plán. Za jakých podmínek je možno stavět zjistíte z územně plánovací informace. Ta je platná 1 rok od vydání a poskytuje informace o stavu území, návrzích na změny jeho využití a také o vydání příslušných rozhodnutí a opatření. Vyžádat si ji můžete u orgánu územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavebního úřadu (podle předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí či opatření, které jim náleží).

 

Neprobíhá na pozemku ochranné pásmo? Pokud ano, jde o zásadní omezení, které může stavbu zkomplikovat či překazit. Informaci o existenci ochranných pásem získáte na stavebním úřadě. Omezení, která se k ochranným pásmům vztahují, jsou stanoveny zákonem a odlišují se podle konkrétních typů pásem.

 

U správce sítí zjistěte vše ohledně napojením pozemku na vodu a energie. Dále se informujte, kde případně vedou pozemkem potrubí a kabely.

Datum publikace: 23.5.2016

Více článků z kategorie Reality - koupěPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality