Reality - prodej

 • Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku - Koupi a prodeji nemovitosti se věnuje speciální pododdíl u kupních smlov v novém občanském zíkoníku, který se jmenuje Koupě nemovité věci. Do kupní smlouvy se v případě, že na nemovitosti váznou věcná práva musí včlenit vedlejší ujednání o tomto právu pokud se...
 • Vývoj cen bytů na prodej za poslední 4 roky - Společnost Institut regionálních informací publikovala realitní tabulku s cenami bytů na prodej za poslední 4 roky, které byly oznámeny v tisku a inzerci pro byty v jednotlivých krajských městech České republiky. Pro vlastníky realit to není příjemné čtení, těm doporučujeme...
 • 2013: Změny u dražby a exekuce nemovitosti - Se změnou občanského soudního řádu přišly změny i do exekucí a dražeb realit, které se týkají družstevních bytů, pronájmu místo prodeje reality, elektronické dražby a přeplacení vydražené ceny u dražeb nemovitostí. Pronájem místo prodeje Nyní má exekutor možnost...
 • Často kladené otázky spojené s energetickými štítky - Co znamenají energetické štítky (průkazy energetické náročnosti) pro trh nemovitostí? Od 1.1.2013 budou energetické průkazy požadovány při prodeji nebo pronájmu reality. A to tak, že jsou povinnou přílohou kupní nebo nájemní smlouvy. Nebo je potřeba kupujícímu,...
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 2013 mění - Od začátku roku 2013 se při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musíte řídit novými zákonnými úpravami. Změnou je to, že musíte podávat návrh na vklad na předepsaném formuláři, jehož vzor najdete na webu katastru nemovitostí (jak...
 • Co nám říká nárůst počtu neprodaných nových bytů "ležáků" v Praze? - Stavebnictví a výstavba rezidenčních nemovitostí a tedy i bytů je jedním z indikátorů zdraví ekonomiky. Ne nadarmo jsou akcie stavebních firem a developerů brány jako cyklické a joko ukazatele vývoje hospodářství. Když jde ekonomika nahoru, jdou nahoru i akcie developerů a...
 • Vláda včera schválila prodej realit železničářů (SŽDC) - Vláda ve středu 30.5.2012 schválila záměr Správy železniční dopravní cesty na prodej nepotřebných realit z jejího majetku. Jedná se hlavně o pozemky a drážní domy v hodnotě cca 42,0 mil Kč pokud se podaří všechny nemovitosti udat kupcům. V některých případech již...
 • Ministerstvo obrany nabízí nemovitosti na prodej - Ministerstvo obrany dnes 29.5.2012 zveřejnilo oznámení o prodeji nemovitostí ze svého majetku formou výběrového řízení během něhož hodlá prodat až 28 realit v celkové hodnotě přes 289 mil. Kč pokud se nemovitosti podaří prodat všechny. Oznámení bylo zveřejněno na webu MO...
 • Prodej a koupě rezidenční reality mimo hlavní sezóny - V zimním období obecně aktivity na realitním trhu klesají. Přesto se najdou tací, kteří potřebují právě tehdy koupit a tací, kteří potřebují právě tehdy prodat. Realitní trh má však v období mimo sezónu svá specifika.     Kdo jsou kupující?   Hlavní kupující...
 • Jak ovlivňuje nabídka a poptávka prodej reality - Nabídka a poptávka, tzn. jejich objem a jejich poměr, se zásadním způsobem promítají do prodejní ceny a do délky doby prodeje reality.   Přitom platí, každá jednotlivá lokalita je specifická, a to díky mnoha faktorům, které ovlivňují vnímání její atraktivity v očích...
 • Základy realitního stagingu - Vhodnými a přesto nenákladnými úpravami můžete při prohlídce vyvolat u potencionálního zájemce perfektní první dojem z nabízené reality a můžete tak docílit rychlejšího prodeje za lepší cenu. Jak na to? Co je důležité a na co se máte zaměřit?   Zapomeňte na svoje...
 • Co je to „staging“ a jak pomáhá při prodeji realit - U nás je staging u reality poměrně novým fenoménem, se kterým se teprve začínáme seznamovat. Zkušenosti ze zahraničních realitních trhů, na kterých si staging svoje pevné místo již našel, však jasně vypovídají o tom, že bychom na něj měli i my zaměřit svoji pozornost,...
 • Jak postupovat, když se reality nedaří prodat - Nedaří se vám již nějakou dobu prodat vaši realitu? V současné době disponuje realitní trh poměrně značným množstvím realit na prodej. To logicky ovlivňuje délku prodeje jednotlivých realit. Abyste nakonec dosáhli svého cíle a realitu dobře a v přijatelné době prodali,...
 • Darovací daň při převodu reality - Darovací daň upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.   Darování reality je z pohledu daňového práva zatíženo pouze daní darovací; dani z převodu nemovitostí nepodléhá, protože se jedná o bezúplatný převod....
 • Daň z nemovitosti - Daň z nemovitosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.   Obecně lze říci, že daň z nemovitosti platí vlastník realitního objektu. Její výše není ovlivněna výší příjmů poplatníka. Platí se každý rok, přičemž přiznání k dani se podává jen...
 • Daň z příjmů při prodeji nemovitosti - Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.   Příjem z převodu vlastní reality podléhá dani z příjmu (§ 10 zákona). V některých případech mohou být tyto příjmy od daně osvobozeny (§ 4 zákona).    Od daně jsou osvobozeny příjmy...
 • Daně při převodu družstevního bytu - S ohledem na vlastnická práva k realitnímu objektu má prodej družstevního bytu z pohledu daňových předpisů jistá specifika.   Při posuzování daňových povinností vyplývajících z prodeje družstevního bytu je třeba vycházet ze skutečnosti, že při prodeji...
 • Daně z nemovitostí při převodu reality - Prodej, ale také koupě nebo darování reality zakládají možnost vzniku daňové povinnosti.   K daňovým povinnostem vztahujícím se k realitám patří:   daň z převodu nemovitostí daň z příjmů daně při převodu družstevního bytu darovací daň daň...
 • Když se nedaří realitu prodat, není třeba házet flintu do žita - Pokud se vám nedaří vaši realitu prodat, ať děláte co děláte, je třeba se zamyslet nad tím, zda neděláte něco špatně. Je vhodné také zvážit, zda realitu raději nestáhnout z nabídky a s prodejem nepočkat na vhodnější okamžik.   Prodej reality může negativním...
 • Předání reality - Pokud se vám podařilo najít kupce pro svoji realitu, prodat ji nebo převést členská práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, pak jste zdolali nejobtížnější fáze celého realitního obchodu a zbývá vám už jen předat realitu novému majiteli. Oproti...
 • Postup při převodu členských práv a povinností - V případě družstevních bytů je postup stejný jako u realitních objektů v osobním vlastnictví.   Jediný rozdíl spočívá v tom, že místo Kupní smlouvy se uzavírá Dohoda o převodu členských práv a povinností a nepodává se Návrh na vklad do katastru n...
 • Katastr nemovitostí - Vklad do katastru nemovitostí   Jakmile máte podepsánu kupní smlouvu a ošetřenu výplatu ceny (např. složením částky do úschovy), můžete podat Návrh na vklad do katastru nemovitostí.   Pokud se jedná o standardní prodej, podává se na katastrální úřad:   Návrh na...
 • Kupní smlouva u prodeje reality a její náležitosti - Kupní smlouva se podepisuje až v okamžiku, kdy má kupující připraveny peníze na zaplacení kupní ceny, přičemž doporučujeme využít institutu úschovy kupní ceny, jak již bylo zmíněno výše. Aby byl celý realitní obchod dotažen do konce bez problémů, doporučujeme dát do...
 • Úhrada kupní ceny reality kupujícím - Kupující může kupní cenu zaplatit:   z vlastních prostředků (hotovostí nebo převodem z účtu) úvěrem kombinací vlastních prostředků a úvěru   Nejvhodnější způsob, jak zajistit bezproblémový proces převodu kupní ceny v případě realitního obchodu, je...
 • Uzavření prodeje nemovitosti - Pokyny a doporučení prodávajícímu   Co dělat, až vy nebo realitní kancelář najdete kupce?   Poté, co se vám podaří najít vhodného zájemce o koupi vaší reality, vás před samotným prodejem ještě čeká dojednání obchodních a právních podmínek prodeje. Zde uvádíme...
 • Jak zvládat námitky při vyjednávání - Námitky jsou důležitou součástí každého obchodu. Není třeba se jich obávat, ale je třeba se na ně připravit. Berte je jako signál toho, že zájemce o vaší nabídce přemýšlel a že se o ni zajímá. Kupující jimi vyjadřuje svoje obavy a pochyby, ale také zájem, přání a...
 • Nejčastější námitky při vyjednávání -   Cena, kterou požadujete, je moc vysoká.   Ve vedlejší ulici prodávají to samé a o 15 % levněji.   Buď naši nabídku přijmete, nebo se nemáme o čem bavit.   Myslím, že byste měl zlevnit.   Dejte mi slevu a já zařídím formality na katastru a...
 • Prohlídky nemovitostí II. - Zásady a doporučení   Vyjednávejte jen s těmi, kteří si realitní objekt osobně prohlédli. Nic nevyjednávejte přes telefon. Se zájemci hovořte v tom smyslu, že vše je v jednání, že odpovíte na každou seriózní nabídku, která Vám bude předložena písemně a kterou...
 • Prohlídky nemovitosti I. - S čím začít a na co se připravit     Připravte realitní objekt. Dbejte na to, aby byl před každou prohlídkou uklizen. Odstraňte věci, které by mohly narušit celkový dojem z nabízeného objektu. Počítejte s tím, že zhruba v 80 % případů Vás budou kontaktovat...
 • Vytvoření marketingového plánu prodeje reality - Mezi marketingem a cenou realitního objektu existuje přímá vazba. Cílem marketingu je získat co nejvíce potencionálních zájemců a čím více je zájemců o jeden realitní objekt, tím vyšší cenu je možno požadovat. Marketing tak ovlivňuje cenu reality. Pokud je prodávaný...
 • Varianty, které přicházejí v úvahu při stanovení ceny nemovitosti - Faktor času  Varianta vychází z faktu, v jakém časovém horizontu potřebujete realitu prodat, resp. získat peníze z prodeje. Od toho se pak odvíjí nastavení výše ceny. Zde je třeba vzít také v úvahu skutečnost, že procedura zápisu na katastrálním úřadě, tedy...
 • Faktory, které ovlivňují cenu reality. - Následující faktory rozhodně hrají roli při stanovování ceny reality. Zároveň však platí, že potřeby a představy kupců jsou individuální a tudíž pro různé zájemce o koupi reality může být důležitost těchto faktorů rozdílná.     BYTY   Výhody/...
 • Jak se dobře připravit na prodej reality a co zvážit. - Kromě stávající situace na trhu realit ovlivňuje prodej každé reality několik důležitých faktorů, které je třeba brát v úvahu:   lokalita, ve které se realita nachází stav reality načasování prodejní cena podmínky prodeje cílová skupina   L...
 • Rozhodnutí o prodeji reality - Pro určení efektivní strategie prodeje Vaší reality si musíte odpovědět na tři základní otázky:   Kolik času mám na prodej reality?   Stačí Vám k prodeji obvyklá doba, tj. dva až šest měsíců? S prodejem nespěcháte a můžete si dopřát více času, nebo...
 • Jak se vyznat na realitním trhu - Podmínky na realitním trhu jsou v principu udávány poměrem nabídky a poptávky, tedy poměrem mezi množstvím realit nabízených k prodeji a množstvím realit poptávaných ze strany kupujících. Z tohoto pohledu rozlišujeme tři základní typy realitního trhu a pro vaše další...
 • Prodej reality : základní rozhodnutí - S realitní kanceláří nebo bez realitky?   Zvažujete, zda svoji nemovitost prodáte bez realitky nebo zda se raději neobrátit na realitní kancelář nebo realitního makléře? Proč vlastně existují realitky?   Dobrá realitní kancelář nebo makléř za vás při prodeji vaší...


Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality