Samostatný prodej reality bez realitky

Obsahem tohoto článku je zamyšlení nad problematikou prodeje realit k bydlení bez využití služeb realitní kanceláře a s tím spojených trendů na současném realitním trhu.

 

 • Lze v současné době zaznamenat snížení zájmu o služby realitních kanceláří v procesu obchodu s realitami k bydlení?

 

Naše zkušenosti ukazují, že stále více těch, kteří se pohybují na realitním trhu, upírá pozornost na samostatný prodej či koupi reality k bydlení, tedy bez realitní kanceláře. Prodávající vědí, že prodat realitu k bydlení není dnes již tak jednoduché, jako v předchozích letech. Jsou proto sami aktivnější a zkouší svoji realitu k bydlení prodat sami. Kupující si pak uvědomují svoji výhodnou pozici na současném realitním trhu. Poptávek na realitních serverech zaměřených na samostatný prodej rezidenčních realit přibývá. Tento nárůst je výrazný zvláště u pronájmů za rozumnou cenu.

 

 • Z čeho plyne zvýšený zájem prodávajících a kupujících vyhnout se realitním kancelářím? Jde o důsledek ekonomické krize, tedy snahu ušetřit na provizi, nebo mají lidé více prostoru řešit si tyto záležitosti sami?

 

Zdá se, že hlavní roli hraje hned několik faktorů současně.

 

Jednak je to dostupnost zajímavých projektů a služeb, které umožňují samostatný prodej, nákup a pronájem realit k bydlení, tedy bez účasti realitních kanceláří.

 

V druhé řadě je to dostupnost informací o tom, jak takový realitní obchod zrealizovat (např. komplexní průvodce realitním obchodem bez realitní kanceláře na www.vlastnici.cz).

 

Nespornou výhodou samostatného prodeje, koupě či pronájmu rezidenční reality a motivačním prvkem je pak ušetřená provize.  

 

Nezanedbatelný je také fakt, že realitní kanceláře v poslední době nepřišli s žádným konceptem, který by zainteresované přesvědčil o tom, že pořízení, prodej či pronájem reality k bydlení je výhodnější právě přes realitní kancelář. Většina z nich zůstává v roli zprostředkovatelů (a překupníků), nikoli poradců. Navíc nedokáží přesvědčit kupující, že koupě reality k bydlení je v této době výhodná.

 

Prodávající si uvědomují, že prodat realitu k bydlení není v této době jednoduché, a tak logicky zkouší všechny možnosti. Navíc ceny realit k bydlení, za které se prodávalo ještě v první polovině loňského roku, jsou v nenávratnu. Kupující i zájemci o pronájem si umí vše dobře spočítat a vědí, že vhodných realit je na trhu dostatek, že si mohou vybírat a tlačit tak ceny dolů. Toho všeho jsou si prodávající vědomi a pokud prodávají samostatně, mají díky ušetřené provizi větší manévrovací prostor.

 

Ekonomická krize jako taková by výraznější vliv na rozhodnutí, zda prodávat samostatně či přes realitní kancelář, mít neměla.

 

 • V čem spočívá hlavní výhoda samostatného prodeje, tedy prodeje bez realitní kanceláře?

 

Neoddiskutovatelná hlavní výhoda je ušetřená provize.

 

S tím je spojen také větší manévrovací prostor co se týká úpravy ceny. To znamená, že může prodat rychleji, pokud cenu sníží pod úroveň cen srovnatelných realit prodávaných realitními kancelářemi. Zjednodušeně řečeno, pokud prodá za cenu o 5 % nižší, než za jaké jsou nabízeny reality přes realitní kanceláře, prodá rychleji, protože prodává levněji, přičemž zisk je de facto stejný, jako kdyby prodával přes realitní kancelář, které z prodejní ceny zaplatí provizi. A naopak, pokud prodá za stejnou cenu jakou mají realitní kanceláře, zisk se navyšuje o ušetřenou provizi.

 

Při samostatném prodeji může být navíc při úpravě ceny flexibilnější.

 

A celý proces realitního obchodu má absolutně pod kontrolou.

 

Jsou se samostatným prodejem či koupí reality k bydlení spojena nějaká úskalí či nevýhody?

 

Prodej či koupě reality k bydlení je poměrně náročná záležitost. Pokud nemáte makléře, který vše vyřídí za vás, pak počítejte s tím, že si váš realitní obchod vyžádá dost vašeho času a energie. Hlavní a pro všechny společnou nevýhodou je, že co si sami neuděláte, to nemáte.

 

Jednoduché není ani stanovit reálnou cenu reality, ale zároveň je nutno říci, že s tímto mají problém i realitní kanceláře.

 

Další úskalí, která je třeba překonat, jsou velmi individuální. Záleží na osobnosti prodávajícího či kupujícího, tzn. na jeho schopnostech vyjednávat, schopnosti správně prezentovat realitu, schopnosti ošetřit si řádně správný převod reality a zinkasování ceny.

 

V zásadě lze úskalí spojená se samostatným prodejem či koupí reality k bydlení shrnout do následujících bodů.

 

Prodávající

 

 • Předem je třeba důkladně se obeznámit s procesem prodeje a koupě realit.

 

 • Je třeba stanovit správně cenu. Pokud máte hrubou představu, ale nejste si jisti a chcete přilákat kupující, pak uveďte, že cena je k jednání.

 

 • Je třeba zvolit správnou strategii uvedení reality na trh.

 

 • Míra úspěchu je z velké části podmíněna schopností vyjednávat, ale také určit správnou vyjednávací taktiku. Ne každý si pro sebe dokáže vyjednat dobré podmínky. Obtížné je vyjednávat, pokud vás tlačí čas. Neústupnost se nemusí vyplatit v době poklesu trhu. A tak dále.

 

 • Nemůžete si být jisti tím, kdo vám přišel na prohlídku. Kvůli vlastní bezpečnosti trvejte na tom, aby se zájemci legitimovali.  

 

 • Smluvní dokumentace je nutno vypracovat kvalitně.

 

 • Je třeba si bezpečným způsobem ošetřit úhradu kupní ceny.

 

Kupující

 

 • Předem je třeba důkladně se obeznámit s procesem koupě a prodeje realit.

 

 • Podmínky, za jakých realitu pořídíte, budou z velké části záležet na vašich vyjednávacích schopnostech.

 

 • Je třeba zrevidovat stav vyhlédnuté reality, tzn. odhalit závady a nedostatky.

 

 • Je nutno ověřit si vlastnictví prodávané reality a co vlastně prodávající prodává

 

 • Je nutno prověřit, zda na realitě neváznou věcná břemena a zástavní právo k realitě (tzn. veškeré dluhy a exekuce, zástavy atp.)

 

 • Měli byste se informovat, jaké jsou měsíční poplatky, výše fondu oprav atp.

 

 • Měli byste si zjistit, jak funguje případné společenství vlastníků, resp. družstvo, jaká je uvnitř komunikace, případné dluhy apod.

 

 • Vhodné je prověřit si územní plán a plánované změny v lokalitě.

 

 

Kolik peněz lze prodejem reality bez realitní kanceláře ušetřit?

 

Pokud si prodávající zařídí vše sám, tzn. nevyužije služeb odborníků (notář, právník apod.), může ušetřit kolem 6 % z prodejní ceny, což představuje provizi realitní kanceláři plus DPH. To je např. u reality za 1,8 mil. Kč ušetřených 108 tis. Kč. Právník či notář, vč. služby úschovy peněz, vyjde zhruba na 20 tis. Kč, odhadce na 5 tis. Kč. Za inspekci reality se platí přibližně 4-5 ti. Kč. Na intenzivní inzerci  je třeba počítat s nějakou tou tisícovkou.

 

Kde začít s realizací samostatného prodeje reality k bydlení?  

 

Jako první krok doporučujeme internetové stránky www.vlastnici.cz. Zde prodávající nalezne komplexního průvodce prodejem realit k bydlení a některé užitečné odkazy. Na těchto stránkách také může inzerovat svoji nabídku.

 

Kdo by se měl samostatnému prodeji či koupi reality rozhodně vyhnout a raději se obrátit na realitní kancelář?  

 

Především pracovně velmi vytížení lidé a dále ti, kteří z jiných důvodů nejsou schopni se obchodu intenzivně a aktivně věnovat. Na realitní kancelář by se měli raději obrátit také cizinci.  

 

 

Datum publikace: 25.3.2011

Více článků z kategorie Bez realitkyPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality