Pronájem bytu a stavební úpravy podle nového občanského zákoníku

Těmto záležitostem se věnuje nový občanský zákoník poměrně konkrétně s vcelku logickými právy a povinnostmi jak na straně nájemníka tak pronajímatele.

 

V první řadě je při opravách více chráněn nájemce bytu. Za prvé musí s opravami souhlasit. Pronajímatel mu při plánovaných opravách musí dát vědět s předstihem tří měsíců v hrubé formě co se bude opravovat, jaký bude sled prací a čas po kterou budou práce prováděny. Pokud musí být byt vyklizen, musí mu být uhrazeny přiměřené náklady na vystěhování a přestěhování a více náklady spojené s bydlením jinde. Pokud nájemník nesouhlasí, což může udělat tím, že na oznámení pronajímatele do 10 dnů nereaguje, pak se může pronajímatel do 10 dnů obrátit na soud, aby rozhodl.

Souhlas s opravami a vyklizením se nevyžaduje pokud je to ve veřejném zájmu z popudu úřední moci, nebo hrozí nebezpečí. Opravy při pobytu nájemníka v bytu, zároveň nesmí snižovat kvalitu žití v bytě pro nájemníka, což může být např. výměna oken.

 

Co se týče úprav bytu nájemníkem, musí si nájemník uvědomit, že nejde o jeho majetek. K úpravám je třeba souhlas pronajímatele. Po skončení pronájmu by měl nájemce uvést byt do původního stavu v případě, že to pronajímatel žádá. V případě, že pronajímatel toto nežádá, může po něm nájemník chtít kompenzaci za „zvýšení hodnoty bytu“. Nebo to nechat v upraveném stavu. Zde závisí na dohodě obou stran.

V případě, že jsou stavební úpravy udělány bez souhlasu pronajímatele, může ten žádat jejich okamžité odstranění a uvedení bytu do původního stavu.

Pokud jde o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu může pronajímatel navíc přistoupit k výpovědi. Nájemník zde nemůže požadovat, aby mu někdo hradil náklady na provedené úpravy, ani nemůže žádat náhradu toho, o co se zvedla hodnota bytu. A to ani tehdy, pokud pronajímatel odstranění provedených úprav nechce. V případě, že by se díky přestavbě snížila hodnota bytu, může pronajímatel chtít kompenzaci.

Datum publikace: 24.10.2013

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality