Pronájem reality k bydlení a otázka trvalého pobytu

V dnešní době spousta lidí opouští své původní domovy a stěhuje se do větších měst, zejména za prací. Poměrně značná část z nich bydlí v pronájmech a pokud zde zůstávají déle, různé okolnosti si samozřejmě žádají, aby si v místě svého nového působiště zajistili trvalý pobyt. Mnoho z nich však v místě, kde momentálně žijí, nemají žádné zázemí. A tak se naskýtá otázka, zda se mohou k trvalému pobytu přihlásit na adrese pronajaté reality. Nájemci se ptají, zda budou k tomuto kroku potřebovat souhlas pronajímatele a pronajímatelé mají přirozeně obavy z toho, že jim přihlášení nájemníka k trvalému bydlišti v jejich realitě zkomplikuje do budoucna život.

 

A jak je tomu ve skutečnosti? Je možné, aby se nájemce přihlásil k trvalému bydlišti v pronajaté realitě a potřebuje k tomu souhlas pronajímatele? Nezmění se nějak vlastnické právo pronajímatele k jeho realitě? Neohrožuje jej to nějakým způsobem?

 

Hned na začátku je třeba říci, že přihlášení k pobytu má pouze evidenční charakter a na vlastnické právo pronajímatele nemá žádný vliv. Obavy pronajímatelů, případně nějaké katastrofické scénáře, jsou neopodstatněné.

 

Přihlášení k trvalému pobytu a některé související skutečnosti upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který jasně říká, že z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají přihlášenému žádná práva k realitnímu objektu a nevznikají mu ani žádná práva k majiteli reality.

 

Nevzniká tedy ani právo k užívání této reality. Nájemci tedy právo k užívání reality k bydlení vzniká jen na základě platné nájemní smlouvy a to i v případě, že má v realitě hlášeno trvalé bydliště. Samotným přihlášením k trvalému pobytu nevznikají ani žádné povinnosti vlastníka reality vůči tomu, kdo si trvalé bydliště v realitě nahlásil.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu musí nájemce mimo jiné doložit oprávněnost užívání bytu anebo písemné potvrzení o souhlasu vlastníka. Bohatě tedy postačí platná nájemní smlouva. Pronajímatel tak v podstatě nemá možnost nájemci v přihlášení trvalého pobytu na adrese pronájmu bránit a výslovný souhlas pronajímatele nájemce de facto nepotřebuje.

 

Jak má nájemce postupovat? 

 

Pokud se nájemce chce přihlásit k trvalému pobytu na adrese svého pronájmu, učiní tak ohlášením změny místa trvalého pobytu a to na ohlašovně, tzn. na městském úřadě, v místě nového pobytu.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu musí:

 

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu ( tiskopis). V něm uvede informace o své osobě (jméno a příjmení, rodné číslo), předchozí a novou adresu místa trvalého pobytu. Dále zde uvede údaje o vlastníkovi reality (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby).

 

 • předložit občanský průkaz

 

 • doložit oprávněnost užívání bytu, tzn. předloží  nájemní smlouvu

 

Jakým způsobem lze trvalý pobyt v pronájmu zrušit?

 

V první řadě je tento trvalý pobyt zrušen tím, že nájemce oznámí změnu místa trvalého pobytu, tzn. že se sám přihlásí k trvalému pobytu na jiné adrese.

 

Pokud nájem skončí a nájemce realitní objekt neužívá, a přesto se z trvalého pobytu neodhlásil, může být trvalé bydliště zrušeno na návrh pronajímatele. Pronajímatel vyplní žádost, která musí obsahovat:

 

 

 • identifikaci orgánu samosprávy, kterému je žádost určena
 • specifikaci žádosti, tzn. „ žádost o zrušení trvalého pobytu v bytě žadatele“
 • identifikační údaje žadatele (pronajímatele), tj. jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a adresu trvalého pobytu
 • identifikační údaje osoby, jíž má být trvalý pobyt zrušen (bývalý nájemce)
 • adresu, na které má být osobě trvalý pobyt zrušen (adresa pronájmu)
 • formulace žádosti a její odůvodnění
 • podpis žadatele (pronajímatele)

 

Žádost o zrušení trvalého pobytu je třeba podpořit důkazy, které se nebudou vylučovat:

 

 • dokladem o zániku užívacích práv k realitě (výpověď z nájmu; nájemní smlouva, která dokládá, že doba, na kterou byl nájem sjednán, uplynula; atp.)

 

 • důkazem o tom, že osoba byt neužívá (svědectví písemné anebo ústní do protokolu)

 

 • osoba byt neužívá a ani jej není oprávněna užívat

 

 

Příslušný úřad rozhoduje o zrušení trvalého pobytu ve správním řízení. Pokud žádosti pronajímatele vyhoví, stane se novým místem trvalého pobytu bývalého nájemníka sídlo ohlašovny (městského úřadu), v jejímž obvodu se nachází místo zrušeného trvalého pobytu.

 

 

 

Datum publikace: 10.2.2011

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality