Pronájem rezidenční reality – co by si měl nájemce ohlídat

Každý se alespoň jednou za život ocitne v situaci, kdy se z nějakého důvodu potřebuje přestěhovat, pořídit si nové bydlení. Mnozí dají přednost pronájmu před koupí. Následující řádky jsou určeny těm, kteří se rozhodli pronajmout si jakýkoli realitní objekt k bydlení a činí tak poprvé v životě.

 

Poradíme vám, na co se zaměřit, jakmile seženete vhodnou realitu k bydlení, a jak řešit některé situace, abyste se vyhnuli případným následným nepříjemnostem.

 

Základní zásady

 

 • Nájemní smlouva se podepisuje výhradně s vlastníkem realitního objektu. Nedoporučujeme podepisovat podnájemní smlouvu, tzn. smlouvu o podnájmu, která se uzavírá s nájemcem, který není vlastníkem reality. Co by to pro vás mohlo znamenat? Například, nájem bytu (nikoli podnájem) je chráněn a to tak, že pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů uvedených v zákoně. V případě podnájemní smlouvy tato ochrana ze zákona neexistuje.

 

 • Dříve než uzavřete nájemní smlouvu, realitu si důkladně prohlédněte, a to osobně. Nespoléhejte se pouze na fotografie či reference, např. od předchozích nájemců.

 

 • Pokud při prohlídce reality najdete jakákoli poškození, závady nebo nesrovnalosti, upozorněte na ně majitele a trvejte buď na jejich odstranění anebo na jejich zaznamenání do předávacího protokolu. Stav reality zkontrolujte řádně, včetně zdánlivých drobností, jako např. nefunkční přístroje, výskyt hmyzu, plísně, díry ve zdi atd.

 

 • Ještě před nastěhováním vyměňte zámky. Pokud bude mít majitel náhradní klíč, mělo by to být uvedeno ve smlouvě. Nikdo jiný, kromě vás a majitele, by klíče od realitního objektu neměl mít. V opačném případě je opět vhodné takovou skutečnost zmínit ve smlouvě.

 

 • Doporučujeme, abyste si sjednali pojištění odpovědnosti za škodu, případně pojištění domácnosti. Jde o poměrně nenákladnou záležitost, která se vám může vyplatit, např. pokud vytopíte sousedy nebo zničíte vybavení realitního objektu.

 

 

Závady a poškození a jejich opravy

 

 • Odstranění zjištěných závad a poškození by měl pronajímatel zajistit sám a na svoje náklady.

 

 • Trvejte na tom, aby byly všechny opravy dokončeny ještě před tím, než se nastěhujete. Jinak počítejte s tím, že buď budete muset být přítomni, až budou na místě prováděny opravy, což může narušovat váš program, anebo riskujete ztrátu a poškození vašich věcí, což se jen těžko prokazuje a navíc to často bývá příčinou konfliktů s majitelem reality.

 

 • Pokud závady nebyly odstraněny do okamžiku vašeho nastěhování, neprodleně předejte pronajímateli popis závad včetně fotodokumentace a kopii záznamu si uschovejte pro svoje potřeby. Fotografie by měly být datované. Čím déle budete s vyřízením této záležitosti otálet, tím složitější bude prokázat, že jste závadu nezpůsobili vy. Pokud jste složili kauci a neprokážete, že jste závadu nezpůsobili, může být náhrada škody nárokována z kauce. Pokud se vyskytnou nějaké závady během trvání nájmu, postupujte stejným způsobem.   

 

 • Občanský zákoník stanoví, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, pokud toto není v nájemní smlouvě ujednáno jinak. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis. Podle zákona hradí nájemce náklady do výše 500 korun (bez dopravy) a pronajímatel pak nad tuto částku, tzn. opravy, které nelze považovat za drobné a dále ty, které zhoršují nebo znemožňují užívání reality k bydlení.

 

 

Co dělat, když pronajímatel nereaguje

 

Pokud pronajímatel realitního objektu nereaguje na vaše upozornění ohledně závad, máte několik možností, jak se k celé záležitosti postavit a jak situaci řešit.

 

 • Jedná-li se o závady, které brání užívání reality podle smlouvy nebo zhoršují uživatelský komfort, máte nárok na slevu z nájemného.

 

 • Opravu můžete zajistit sami. Náklady vzniklé za opravu můžete nejpozději do půl roku od odstranění závady nárokovat na pronajímateli. Nárok uplatněte písemnou formou a vyúčtování zašlete doporučenou poštou na adresu majitele reality uvedenou ve smlouvě o nájmu.

 

 • Pokud pronajímatel realitního objektu odmítá uhradit zrealizované opravy, můžete si částku vynaloženou na opravy odečíst z nájemného.

 

 • Pokud si nevíte dále rady, můžete se obrátit na právníka. V případě soudního sporu, který skončí ve váš prospěch, hradí náklady na vašeho advokáta pronajímatel. Nemůžete-li si advokáta dovolit, Česká advokátní komora vám přidělí advokáta bez nároku na honorář, pokud ovšem prokážete, že vaše sociální situace je špatná.
Datum publikace: 6.2.2011

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality