Společenství vlastníků reality, majitel bytu práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku.

 

Majitel bytové jednotky s koupí bytu získá práva a povinnosti, které nový občanský zákoník zpřesňuje. Zejména jde společný části bytového domu a jeho pozemku. Základem je, že musí přispívat na společné části a to ve výši podílu, který má jeho byt v bytovém domě.

Velikost podílu s poplatky

Nově se velikost podílu stanoví a to zejména tím jakou hodnotu má byt z hlediska celého domu tedy daný speciálními charakteristikami (velikost, poloha, patro) o podílech se rozhoduje při rozdělování na začátku a sice ten kdo na podíly dům rozděluje.

Další možností jak podíly na domě rozdělit je určit podíl podle velikosti podlahové plochy.

Poplatky za správu se stanovují podle podílů pokud stanovy SVJ neříkají něco jiného.Pokud vlastník bytu neužívá část domu samostatně. Pak za ní platí poplatky sám.

Povinnosti

Majitel bytu se při chování v domě musí řídit domovním řádem a pravidly, která jsou stanovená SVJ a zákonem. Zde se při porušení určuje pokud s domovním řádem byl obeznámen nebo zda je znal atd.

Vlastník bytu má právo seznamovat se podrobně s hospodařením , nahlížet po domluvě do účetnictví apod.

Rovněž tak musí majitel zajistit, aby řád dodržovali lidé, které pustí do domu a bytu a nese za jejich chování v domě spoluodpovědnost.

Hlasování probíhá podle velikosti podílu a schvaluje se prostou většinou. Na hlasování musí být přítomna více než polovina podílů.

Může se nově hlasovat i písemně – per rollam.

Poskytování informací ostatním 

Při koupi či jiném získání bytu musí nový majitel provést menší informační kampaň. Do 1 měsíce od nabytí bytu resp. události kdy se dozvěděl, že je majitel je třeba, aby ostatní majitele seznámil s tím, že je také majitel bytu. Musí jim rovněž sdělit svojí adresu kde je k zastižení a počet osob, které budou v předmětném bytě bydlet. Rovněž tak musí informovat o změnách v těchto údajích. A stejně tak má právo znát údaje o sotatních vlastnících.

Správa

Nyní již dle zákona nevzniká SVJ, musí jej založit vlastníci pokud je zde alespoň 5 bytů s aspoň 3 majiteli.

Bytový dům spravuje orgán SVJ nebo jím či vlastníky zajištěný správce, ten nově nemusí být vlastníkem žádného bytu.

Odměnu správci či orgánům SVJ platí všichni vlastníci ve stejné výši, tedy nikoli podle podílů.

Tak jak v dosavadní úpravě. SVJ zajišťuje služby, pojištění nemovitosti atd.. SVJ nesmí nově podnikat.

Stanovy SVJ musí být přizpůsobeny NOZ do konce roku 2016. Tak která jsou s ním v rozporu přestanou od ledna 2014 platit.

Datum publikace: 15.10.2013

Více článků z kategorie Reality - koupěPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality