Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu je v novém občanském zákoníku velmi podrobně vymezena s patřičnou ochranou nájemce s rozšířením práv pro pronajímatele.

Pronajímatel nemůže pomocí smlouvy o pronájmu bytu omezovat práva nájemce, která mu přisuzuje nový občanský zákoník. V případě soudního sporu jsou taková omezující ustanovení nájemní smlouvy zcela irelevantní.

Pronájmem bytu se v tezi zákoníku může myslet nejen byt, ale i např. nově rodinný dům, hausbot či maringotka, pokud je toto pronajato za účelem uspokojení bytové potřeby v dobré víře.

Zákoník výslovně říká, pokud si to spolu pronajímatel s nájemcem dohodnou, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, pak je to váže stejně, jako by byl pronajat obytný prostor

 

 

Občanský zákoník nově chrání všechny kdo používají prostor v dobré víře k bydlení. A začne platit od 1.1. i vůči starým smlouvám. Proto je třeba s tím počítat i např. u maringotek a rodinných domů, kde na tyto smlouvy z hlediska ochrany nájemníka zákon nepamatoval.

 

Výpověď s přivolením soudu již není zapotřebí k žádné výpovědi. Pokud se nájemník domnívá, že dostal výpověď neoprávněně musí se obrátit na soud, který rozhodne.

Není možné ve smlouvě o nájmu stanovovat finanční sankce a pokuty za nesplnění povinností.

Nájemce má však povinnost dodržovat pokyny ve vazbě na domovní řád a další pravidla stanovená pro soužití v určitém bytovém domě a bytě majitele.

Výpověď se dá provést několika možnostmi:

-         předmět pronájmu se stane neobyvatelným, nebo zanikne

-         vzájemnou dohodou obou stran

-         uplynutím sjednané doby

-         skončením prac. poměru u služebních bytů

-         písemnou výpovědí a vždy doručit

 

Nájemník

Pronajímatel musí poučit nájemce, že do 2 měsíců se může obrátit na soud nesouhlasí-li.

U pronájmu na dobu neurčitou může dát nájemník kdykoli výpověď s výpovědní dobou tři měsíce. I bez udání důvodu.

U doby určité pouze z důvodů uvedených ve smlouvě, nebo pokud se významně změní okolnosti, za kterých si pronájem sjednal a nelze po něm požadovat, aby v něm dále bydlel.

 

Pronajímatel

Pronajímatel musí poučit nájemce, že do 2 měsíců se může obrátit na soud nesouhlasí-li.

Výpovědní doba je vždy tříměsíční. Pouze v případě hrubých porušení povinností je možné bez výpovědní doby, ale musí před tím dát nájemníkovi výzvu a čas k nápravě.

Výpovědní důvody:

-         hrubé porušování povinností plynoucích z pronájmu

-         odsouzení nájemníka pro trestný čin spáchaný vůči pronajímateli nebo členu rodiny, či dalšímu obyvateli domu v němž se byt nachází

-         z důvodu veřejného zájmu, kdy je třeba vyklidit byt

-         další podobně závažné důvody

 

V případě pronájmu na dobu neurčitou

Je možná výpověď pouze pokud pronajímatel potřebuje byt pro člena své rodiny, či pro sebe či partnera v případě rozvodu, či probíhajícího rozvodu.

V případě, že po výpovědi, přesto byt k výše uvedeným účelům nevyužije, musí nájemníka odškodnit či mu znovu poskytnout ten samý byt k pronájmu.

 

Hrubé porušení povinností je hlavně:

Poškozování nemovitosti

Užívání bytu k jiným než dohodnutým účelům

Poškozování věcí majitele bytu a sousedů

Neplacení nájmu po dobu tří měsíců

 

Výpověď je ukončena předáním bytu a klíčů, s tím, že nájemník musí uvést byt do stavu při převzetí, kromě běžného opotřebení. Úpravy pouze u neodsouhlasených a takových u kterých majitel požaduje vrátit do původního stavu.

Pokud nájemník byt nepředá musí platit nájem až do doby předání.

 

Datum publikace: 22.10.2013

Více článků z kategorie Reality - pronájemPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality