Výstavba bytů v roce 2012

 

V roce 2012 bylo zahájeno o 13,4 % bytů méně než v roce 2011, dokončeno bylo o 3,0 % bytů více. Často zmiňovaným důvodem i v médiích pro nepříznivou situaci je slabá poptávka v důsledku nedůvěry a opatrného přístupu privátních investorů. Stavebnictví je tak v mínusu již 4. rok. Roky 2012 a 2011 byly pod úrovní let 2007 a 2008, kdy stavebnictví a výstavba bytů byly na svém vrcholu, ale také pod úrovní výchozího roku 2005 (v roce 2012 o 5,8 % méně).

Stavební povolení

Stavební úřady v roce 2012 vydaly 97 764 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 8,8 %. Počty povolení výrazně klesly ve všech směrech výstavby, zejména v kategorii bytových budov a ostatních staveb.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v roce 2012

  Orientační hodnota
v mil. Kč
Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně v procentních bodech

Celkem

318 497 -6,3 .
budovy bytové 81 462 -16,2 -4,7

nová výstavba

56 371 -16,8 -3,4

změna dokončených staveb

25 091 -14,8 -1,3

Bytová výstavba

Zahájené byty

Počty zahájených bytů klesají již pátý rok, největší propady lze pozorovat v kategorii bytových domů. U dokončených bytů došlo po výrazném poklesu v roce 2011 k mírnému nárůstu. Zejméná díky vývoji v Praze.

Viz zde: 

V Praze se loni prodalo o 20% více nových bytů

V Praze se loni prodalo 4720 nových bytů

V Praze se prý nové byty již prodávají za cenu nákladů

V roce 2012 byla zahájena výstavba 23 853 bytů, což ve srovnání s rokem 2011 představuje pokles o 13,4 %. Jedná se o nejmenší počet zahájených bytů od roku 1998. Ve srovnání s vrcholem v roce 2007 to je propad o téměř 45 % (20 tisíc bytů). Největší pokles ve srovnání s rokem 2011 byl zaznamenán u bytů v bytových domech (-19,8 %).

S tím koresponduje i vývoj cen bytů obecně, viz: Vývoj cen bytů na prodej za poslední 4 roky

Přestože v prvním čtvrtletí roku 2012 došlo k 17% nárůstu, byla následující tři čtvrtletí z hlediska počtu zahájených bytů nejhorší za posledních patnáct let a v žádném z nich nebylo zahájeno více než 670 bytů.

Také u bytů zahájených v rodinných domech došlo k meziročnímu poklesu: oproti roku 2011 jich bylo o 15,6 % méně.

Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo těchto bytů zahájeno nejvíce, jde o pokles téměř 40 %!!

Dobře si stojí při meziročním srovnání byty v domech pro seniory a také nové byty v nebytových budovách, v těchto kategoriích se však jedná o malé počty bytů, které jsou silně ovlivněny zahajováním jednotlivých projektů a na celkový vývoj mají nepatrný vliv.

 

Zahájené byty v roce 2012
  Počet Meziroční změna
v %
Příspěvek k celkové
meziroční změně
v procentních bodech
Celkem 23 853 -13,4 .
rodinné domy 14 399 -15,6 -9,7
bytové domy 4 022 -19,8 -3,6
nástavby k rodinným domům 1 636 -10,9 -0,7
nástavby k bytovým domům 1 345 -6,7 -0,4
domovy-penziony nebo domy pro seniory 741 37,0 0,7
nebytové budovy 1 277 8,7 0,4
stavebně upravené nebytové prostory 433 -7,5 -0,1

 

Dokončené byty

V roce 2012 byla dokončena výstavba 29 477 bytů, což je v meziročním srovnání o 3,0 % více. Největší podíl na tomto nárůstu mělo 2. čtvrtletí, růst byl ale zaznamenán i v 1. a 3. čtvrtletí.

Nejvíce bytů se dokončilo v rodinných domech, téměř dvě třetiny z celkového počtu,

meziroční nárůst zde byl 0,3 %.

Ještě výrazněji meziročně vzrostl počet dokončených bytů v bytových domech, kde po výrazném propadu v letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu o 9,3 %.

Nárůst rovněž nastal u bytů v domovech pro seniory a u bytů vzniklých stavebními úpravami nebytových prostor, ale také zde platí, stejně jako u zahájených bytů, že vývoj v těchto kategoriích je silně ovlivněn dokončováním jednotlivých akcí, kterých není mnoho.

Dokončené byty v roce 2012
   Počet Meziroční změna
v %
Příspěvek k celkové
meziroční změně
v procentních bodech
Celkem 29 477 3,0 .
rodinné domy 17 445 0,3 0,2
bytové domy 7 092 9,3 2,1
nástavby k rodinným domům 1 198 -3,7 -0,2
nástavby k bytovým domům 1 504 -4,7 -0,2
domovy-penziony nebo domy pro seniory 359 111,2 0,7
nebytové budovy 612 -1,0 0,0
stavebně upravené nebytové prostory 1 267 10,5 0,4

HB INDEX: ceny bytů a domů klesají, pozemků rostou

Data pro analýzu poskytl ČSÚ

 

 

Datum publikace: 6.2.2013

Více článků z kategorie Reality a investicePro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality