2014: Daň z nemovitosti, nově z věcí nemovitých

Daň z nemovitosti nezažila v roce 2014 takové změny jako jiné oblasti v realitách ať už jde o katastr nebo nový občanský zákoník. Nicméně pár změn s objevilo a s nimi vás nyní seznámíme.

Prvně daň z nemovitosti se změnila na daň z věcí nemovitých.

Další změny již tak kosmetické nejsou a řeknou nám komu se daň sníží nebo sníží. Osvobození se nově nikdo nedočkal..snad kromě nemovitostí patřících státu a nebo obcím.

Zůstává povinnost podat přiznání k dani do 31.1. následujícího roku. Povinnost podat daňové přiznání má každá osoba u které se změnilo vlastnictví nemovitosti v roce 2013 nebo se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

Rovněž zůstává v platnosti systém platby do konce května, v případě nad 5000 Kč je možné půlku zaplatit do konce listopadu. V případě, že katastr zapsal změny až během roku 2014 u vkladů o které bylo požádáno v roce 2013, pak se lhůta k přiznání daně posunuje o tři měsíce po měsíci kdy byl zápis do katastru proveden.

Komu se daň sníží a musí tedy podat daňové přiznání?

Vlastníkům podnikatelských staveb, kde může dojít ke snížení počtu podlaží, neboť za podlaží se nově považuje pouze to, které přesahuje 1/3 zastavěné ploch stavby užívané k podnikání.

Vlastníkům pozemků na nichž je vlečka, protože takové pozemky jsou nově považovány za zpevněné plochy určené k podnikání a vlečky již nejsou předmětem daně ze stavby.

Komu se daň zvýší?

Zvýší se vlastníkům pozemků, které byly dosud osvobozeny od daně, protože šlo o vodárny, úpravny vod, kanalizace, rozvodná zařízení a cesty pro veřejnou dopravu. Do doby než se dokončí jsou považovány za stavební pozemky.

Nově vzniká povinnost pachtýřům, fondům ve správě penzijních společností, podílovým nebo svěřenským a dále také stavebníkům s právem stavby.

Další kdo musí podat daňové přiznání je vlastník pozemku na kterém je bytový dům , který je rozdělený na bytové jednotky a on tam žádnou bytovou jednotku nevlastní. Kromě obce, v jejímž katastru bytový dům stojí a ona vlastní pozemek. Ta přiznání podávat nemusí. Naopak nemusí přiznání podávat vlastníci bytových jednotek, které vlastní podíl také na pozemku pod bytovým domem, ve kterém bytovou jednotku vlastní a který přesahuje zastavěnou plochu domu a nebo pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech majitelů jednotek v bytovém domě. Zde jim správce daně z moci úřední daň doměří.

Ostatní zůstává víceméně jako loni viz:Daň z nemovitosti pro rok 2013.

Datum publikace: 21.1.2014

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality