Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku

Koupi a prodeji nemovitosti se věnuje speciální pododdíl u kupních smlov v novém občanském zíkoníku, který se jmenuje Koupě nemovité věci.

Do kupní smlouvy se v případě, že na nemovitosti váznou věcná práva musí včlenit vedlejší ujednání o tomto právu pokud se tato práva dotýkají i kupujícího a jeho právních nástupců.

Jde zejména o tato věcná práva: výhrada předkupního práva, výhrada lepšího kupce,  výhrada zpětné koupě, zákaz zcizení  a zatížení nemovitosti, výhrada vlastnického práva, koupě na zkoušku.

V novém občanském zákoníku se rovněž prodlužuje lhůta pro reklamaci nemovitosti. Z původních šesti měsíců až na dobu pěti let ve které můžete prodejci oznámit nalezení skrytých vad nemovitosti nebo reklamovat vadné plnění. Navíc v případě, že prodejce nemovitosti o této vadě věděl, nebo musel vědět se tato doba nepromlčuje a můžete se ozvat kdykoli.

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě mohou být libovolná, závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím. Výčet vedlejších ujednání v novém občanském zákoníku je pouze návodný.

Zde vám popíšeme občanským zákoníkem zmiňované varianty.

Koupě na zkoušku. Strany si stanový zkušební dobu koupě nemovitosti, pokud nestanový pak je jeden rok. Kupuje se s podmínkou, že bude koupě schválena. Pokud kupující odmítne musí ji vrátit ve stavu v jakém ji převzal.

Zpětný prodej/zpětná koupě nemovitosti. Druhé straně vzniká povinnost na požádání převzít/ předat za úplatu prodejci či kupujícímu nemovitost nazpět. Pokud není ve smlouvě sjednána lhůta může se u nemovitostí tato opce uplatnit do deseti let. Navíc není vyžadováno, aby to bylo ujednáno v písemné formě.

Výhrada vlastnického práva znamená, že kupující se stane vlastníkem nemovitosti až úplným zaplacením ceny nemovitosti. Riziko škody však přechází na kupujícího dříve a to okamžikem, kdy převezme nemovitost. Pokud si kupující bere na nemovitost hypotéku nebo půjčku, je třeba tuto výhradu podepsat s úředním ověřením nebo napsat pomocí notářského zápisu, jinak to vůči věřitelům kupujícího nebude fungovat.

Výhrada lepšího kupce znamená, že prodejce nemovitosti se může rozhodnout jinak a přeprodat nemovitost někomu jinému, koho si libovolně zvolí. Pokud není ve smlouvě ujednána doba, může to být až rok.

Další nformace k novému občanskému zákoníku:

Společenství vlastníků reality, majitel bytu práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku.

Pozemky a nový občanský zákoník

Jakým způsobem zasáhne nový občanský zákoník do pronájmu bytů?

Pronájem bytu a stavební úpravy podle nového občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Pacht, pronájem, jaký je rozdíl z hlediska nového občanského zákoníku?

Pronájem prostor sloužích k podnikání podle NOZ

Datum publikace: 27.12.2013

Více článků z kategorie Reality - prodejPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality