Realitní kancelář a nový občanský zákoník

Činnosti realitní kanceláře se nejvíce dotýkají úpravy, které byly provedené ve smlouvě o zprostředkování..a obecné principy uzavírání smluv

V této smlouvě, tak jak je zvykem i dosud se zprostředkovatel (tedy realitní kancelář) zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou a zájemce se mu za to zaváže, že mu zaplatí provizi. Pokud provize nebude sjednána, má zprostředkovatel nárok na úhradu nákladů. Tzn. Je předpoklad, že v provizi jsou již obsažené náklady nutné na dosažení smlouvy.

Ustanovení, které je zajímavé je §2450 kde se praví, že: „zprostředkovatel nemá právo na provizi a na úhradu nákladů, byl-li v rozporu se smlouvou činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy“.

Je tam důležité slovo „v rozporu se smlouvou“ tedy pokud to zprostředkovatelská smlouva dovolí, pak nárok bude.

V Novém občanském zákoníku rovněž vypadává ustanovení, že pokud byla zprostředkovatelská smlouva uzavřena bez součinnosti zprostředkovatele nenáleží zprostředkovateli provize. Tzn. I za takto uzavřené smlouvy bude mít realitní kancelář nárok na provizi.

A jak to bude ve chvíli, kdy nebude uzavřená písemná smlouva? Nový občanský zákoník za uzavřenou smlouvu považuje i ústní dohodu stvrzenou potřesením ruky..se stejnou vahou jako písemná smlouva. Bude platit závazek uzavřený ústně. Když se dva domluví a podají si ruce, vznikne smlouva. Zákoník dává jasné poselství, že smlouva má přednost před zákonem. To se týká i uzavírání smluv a smluvních podmínek.

Další zajímavostí občanského zákoníku je smluvní volnost. Tedy např. uzavřou-li smluvní strany smlouvu z vlastní vůle písemně, mohou ji později změnit i ústně, pokud si předtím nedohodli, že i změna smlouvy musí být písemná. Obecně pak nový občanský zákoník v řadě případů upouští od požadavku na písemnou formu. Například ujednání o smluvní pokutě či smlouva o smlouvě budoucí nebudou muset být písemné.

Další nformace k novému občanskému zákoníku:

Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku

Společenství vlastníků reality, majitel bytu práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku.

Pozemky a nový občanský zákoník

Jakým způsobem zasáhne nový občanský zákoník do pronájmu bytů?

Pronájem bytu a stavební úpravy podle nového občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Pacht, pronájem, jaký je rozdíl z hlediska nového občanského zákoníku?

Pronájem prostor sloužích k podnikání podle NOZ

Datum publikace: 2.1.2014

Více článků z kategorie Realitní kancelářePro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality